Wat weten we eigenlijk over ontwormen?

## Resultaten onderzoek   Peilingbureau Ipsos heeft onder 510 Nederlandse honden – en katteneigenaren onderzocht of en hoe vaak het huisdier wordt ontwormd. Uit het onderzoek blijkt dat huisdieren in Nederland een verhoogd ricio lopen op een worminfectie. Ook de volksgezondheid loopt gevaar door toenemende worminfecties bij huisdieren.   ### Samenvatting onderzoek De belangrijkste conclusies uit het onderzoek van peilingbureau Ipsos:   - 10% van de honden- en kattenbezitters ontwormt hun huisdier nooit of heeft geen idee of dit ooit is gebeurd; - Van de hondenbezitters heeft slechts 35% hun huisdier de afgelopen 3 maanden ontwormd. 33% heeft hun hond 6 maanden of langer niet ontwormd. 37% van de hondeneigenaren ontwormt slechts 1x per jaar of minder. - Van de kattenbezitters heeft slechts 25% hun huisdier de afgelopen 3 maanden ontwormd. 44% heeft hun kat 6 maanden of langer niet ontwormd. 52% van de katteneigenaren ontwormt slechts 1x per jaar of minder. - Ruim een derde (36%) van de honden- en kattenbezitters die hun huisdier de afgelopen 12 maanden niet hebben ontwormd zegt niet regelmatig te ontwormen omdat ze nog nooit wormen hebben gezien. - 26% is zich niet bewust van de noodzaak van het ontwormen en 20% vindt het niet nodig. - Van de huisdierbezitters die hun huisdier wel ontwormen doet 76% dit omwille van de gezondheid van het dier. 41% hiervan omdat de dierenarts dit adviseert en slechts 35% ontwormt ook omwille van de gezondheid van het gezin. <!---### Communicatie Het onderzoek en de communicatie rondom het onderzoek is gedaan door Press Record. Press Record is gespecialiseerd in PR activitieten. Voor meer informatie en interviewverzoeken neemt u contact op met Paul Smeele van pr-communicatiebureau Pressrecord: [paul@pressrecord.nl](mailto://paul@pressrecord.nl "paul@pressrecord.nl").--->